TT - Các hiệp hội gạo và nông dân Thái Lan đang kêu gọi chính quyền Bangkok khẩn cấp xem lại chính sách trợ giá gạo mà theo họ là gây ra nhiều vấn đề và tệ nạn.