Lumia EOS sẽ là câu trả lời tương xứng với chiếc Galaxy S4 Zoom của Samsung.