(baodautu.vn) Đã có hơn 10.000 hồ sơ xin việc nộp vào Nhà máy Nokia Việt Nam ở Bắc Ninh. Công ty vẫn đang trong quá trình sàng lọc hồ sơ, khi công việc này hoàn tất, Công ty sẽ liên hệ với các ứng viên tiềm năng để thực hiện việc tuyển dụng. >>> Nokia tuyển dụng không hạn chế số lượng lao động ​>>> Hàng loạt nhân sự Samsung muốn đầu quân cho Nokia?