Nokia Ringtone Maker là một ứng dụng do Nokia phát hành dành cho người dùng dòng smartphone Lumia sử dụng hệ điều hành Windows Phone.