SSM - Với nhiều lí do khác nhau, cấp trên của bạn thường bắt nhân viên phải làm thêm việc ngoài giờ, đôi khi còn giao cho bạn thêm công việc về nhà giải quyết. Bạn cảm thấy không công bằng vì mình chẳng nhận được khoản tiền phụ trội hay làm thêm ngoài giờ nào. Nếu tìm cách trì hoãn sợ sếp nghĩ rằng, mình bất tuân thượng lệnh còn như giải thích với sếp, cũng chưa biết phải nói thế nào cho ổn?