– Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ -TB &XH), mặc dù mới được triển khai từ tháng 5/2009, song việc thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật (PBPL) cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009-2012 bước đầu đã thu được những kết quả tích cực. Song, để Đề án phát huy hiệu quả trong thực tế thì nội dung tuyên truyền PBPL phải thiết thực với người lao động và ngưởi sử dụng lao động.