LTS - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 18 tổ chức tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a đầu tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN đã quyết định tăng cường nỗ lực thực hiện toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông để bắt đầu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông vào năm 2012 nhân kỷ niệm mười năm ký kết Tuyên bố.