Đôi khi có những mâu thuẫn vợ chồng xuất phát từ sự quá "chính chuyên", chuyện gì từ to đến bé, trong làng ngoài ngõ cũng nói... thật. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng đôi khi nói dối cũng có lợi. Điều quan trọng là biết ranh giới giữa lời nói dối có lợi và có hại.