Trong Lễ báo công dâng Bác, trước Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện những tập thể, cá nhân tiêu biểu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã hứa với Bác, sẽ mãi mãi khắc ghi lời Bác dạy; làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng những việc làm thiết thực hằng ngày, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh...