(CATP) Nghị trường Quốc hội vừa “nóng” lên với một số vụ án oan sai do thiếu sót trong quá trình tố tụng. Làm thế nào để không còn nước mắt oan ức sau chấn song là những điều người dân cả nước đang rất trông chờ.