Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, song di hại chất độc da cam vẫn hàng ngày hàng giờ hành hạ từng gia đình là nạn nhân của nó. Được sự giúp đỡ của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cùng với sự sẻ chia từ cộng đồng, những mảnh đời da cam trên mảnh đất này đã và đang nỗ lực không ngừng vượt lên nỗi đau, dựng xây cuộc sống hạnh phúc ở quê nhà.