Công nhân “nhảy việc” là chuyện rất bình thường và xảy ra phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ở Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam, điều này lại là chuyện xưa nay hiếm bởi doanh nghiệp có chế độ phúc lợi rất tốt cho người lao động.