Cặp đôi nào cũng bảy ngày đợi mong cho đến cuối tuần để mà hẹn hò. Thế nhưng, gặp nhau rồi lại hai mắt nhìn nhau ư?