Hỏi: Tôi có vay ngân hàng một khoản tiền và có tài sản thế chấp nhưng đến hạn tôi vẫn chưa trả được nợ. Tôi xin hỏi Luật sư nếu như vậy tôi phải chịu lãi quá hạn như thế nào? (Nguyễn Thị Hằng, Tiền Hải, Thái Bình)