ND- Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, ngày 29-6-2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, thời gian qua, các cấp, ngành và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.