Hàng nghìn học sinh, sinh viên thuộc 5 xã bãi ngang ven biển H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn chưa nhận được tiền cấp bù học phí năm học 2012 - 2013 theo Nghị định 49 ngày 14.5.2010 của Chính phủ.