(Điện tử tiêu dùng) - Những ống kính có ký hiệu N - Nano - luôn có đẳng cấp riêng trong hệ thống ống kính của Nikon, AF-S 24-70mm f2.8G ED Nano cũng không phải ngoại lệ khi mang ký hiệu N trên thân ống.