Nikon AF-S 24-70mm f2.8G ED - Ống kính Nano đẳng cấp

Điện Tử Tiêu Dùng - 

Nikon AF-S 24-70mm f2.8G ED - Ong kinh Nano dang cap

(Điện tử tiêu dùng) - Những ống kính có ký hiệu N - Nano - luôn có đẳng cấp riêng trong hệ thống ống kính của Nikon, AF-S 24-70mm f2.8G ED Nano cũng không phải ngoại lệ khi mang ký hiệu N trên thân ống.

Ảnh chụp thử bằng ống kính AF-S 24-70mm f2.8G ED cùng thân máy Nikon D3s:

Thông số kỹ thuật

Hienxam

www.dientutieudung.vn