Niêm mạc như vậy có ảnh hưởng đến quá trình thụ thai không, và có loại thuốc nào để làm cho niêm mạc tử cung dày nên được không?