"Hãy làm theo gương Bác Hồ!", đó là một trong những lời khuyên của Nick Vujicic