KTĐT - Tuần này, Mỹ là tâm điểm của thế giới do là nước đăng cai một loạt các hội nghị thượng đình có quy mô toàn cầu. Nhân dịp này, Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu những vườn hoa đẹp nhất ở Mỹ đề bạn đọc tham khảo: