VIT - Việt Nam tuy chưa gặp phải những vụ tai nạn bay thảm khốc, nhưng vẫn không tránh được những sự cố bất ngờ trong quá trình bay. Sau đây là những vụ tai nạn cấp 1 nhưng cũng rất đau lòng của hàng không Việt Nam tính từ sau ngày hòa bình lập lại đến nay.