Bắt bạn quỳ, lột áo hay đập đầu vào tường… là những kiểu bạo lực học đường đáng báo động của một bộ phận teen.