(VTC News) – Tạp chí The Times (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2012.