(Đời sống) - Đã gần 4 năm, ông Nguyễn Huy Tiền (sinh năm 1968, ở xóm Hạnh Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội ) lầm lũi bê từng viên gạch, vác từng bao cát… làm quần quật không kể ngày đêm để xây ngôi nhà 6 tầng “ước mơ”.