(ANTĐ) - Trong mấy ngày qua, tên tuổi của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden liên tiếp được giới truyền thông nhắc tới, nhưng với những thông tin khác nhau, thậm chí mâu thuẫn và trái ngược. Sở dĩ có chuyện này bởi Osama bin Laden được cả thế giới theo bám với nhiều mục đích khác nhau.