(HNMO) – Theo ông Ngô Văn Quý – Giám đốc Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội, sau 5 năm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan theo Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của QH (2008 - 2013), chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu và các cấp quản lý cũng rút ra được bài học kinh nghiệm.