NDĐT- Qua phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn ngành tòa án đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc. Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành tòa án lần thứ II diễn ra tại Hà Nội ngày 9-9, Nhân dân điện tử xin giới thiệu ba tấm gương ưu tú trong gần 500 đại biểu xuất sắc về tham dự đại hội.