LTS - Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 27 và 28-12-2010, các đại biểu dự Đại hội đã nghe nhiều báo cáo điển hình của những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương trong cả nước. Nội dung báo cáo đã nêu bật thành tích của tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm năm qua và nêu ra những bài học kinh nghiệm quý giá trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn tới. Chúng tôi trân trọng trích, giới thiệu cùng bạn đọc một số báo cáo nói trên.