(2Sao) – Những sự cố bất chợt không ngờ “rơi xuống” khi đang biểu diễn, vậy sao Việt phản ứng như thế nào?