Thống kê năm vừa qua của trang chia sẻ hình ảnh Flickr cho thấy smartphone là thiết bị chụp ảnh phổ biến nhất, hơn cả máy ảnh chuyên nghiệp và máy ảnh du lịch.