Những sáng tạo từ bảng chữ cái

Vzone - 

Nhung sang tao tu bang chu cai

Bảng chữ cái được tạo ra từ thực phẩm, tóc, dây giày...

Da

Cánh bướm

Hamburger

Dây giày

Tóc

Bộ râu

Thực phẩm

Xe tải

Bầu trời

Bản đồ

Vũ Vân

Theo Oddee

Tin mới