*Xin được hỏi hiện trên thế giới những nước nào còn có vua? (Hoàng Thanh - Bình Dương)