(GDVN) - Năm 2013, Hollywood tiếp tục tấn công với những bộ phim đáng chú ý như White House Down, The Wolverine hay World War Z…