Những pha hở ngực, quần chip do sự bất cẩn của các kiều nữ xứ Hoa, đã không thoát khỏi tầm ngắm của đám paparazzi ngày đêm ăn chực nằm chờ.