14 năm làm báo, đôi khi tôi cũng đã cao giọng khoe mình được đi nhiều, leo núi nhiều, giao du trăn trở với các đồng nghiệp vùng sâu, vùng xa nhiều.