Chuyện tái cơ cấu nền kinh tế không phải là lần đầu tiên được đặt ra ở Việt Nam, nhiều năm trước trong từng giai đoạn khác nhau của nền kinh tế, tái cơ cấu đã từng được nhiều chuyên gia nói tới. Nhưng hầu như tất cả những ý kiến đó nếu được các nhà chức trách ghi nhận thì cũng chỉ nằm ở thì tương lai. Lần này, tình hình hình mới, nhận thức mới, với những chỉ đạo và yêu cầu của các nhà lãnh đạo đất nước có quyết liệt hơn, khiến người ta hy vọng tái cơ cấu sẽ được triển khai thực chất hơn. Tuy nhiên, để thành công và có hiệu quả thực tế, tái cơ cấu nền kinh tế cần phải đảm bảo được những nguyên tắc căn bản.