Nhắc đến Ngô Hương, người ta nhớ đến họa sĩ Thành Chương, và ngược lại. Tuy nhiên, ít người biết đến những mối tình của chị với các nghệ sĩ khác như đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nhạc sĩ Phú Quang...