Những ngôi quán giữa đồng cổ kính nơi làng quê

Dân Việt - 

Dân Việt - Xin giới thiệu chùm ảnh những ngôi quán và cây lâu niên giữa đồng ở các làng xã xứ Đoài – phía Tây TP. Hà Nội.

Nguyễn Bình


Tin mới