Đó có thể là chiếc nhẫn mặt đầu lâu to bự của Maya hay khuyên tai kiểu đàn hạc của Jennifer Phạm.