PNCN - Hàm lượng dinh dưỡng đôi khi không tỷ lệ thuận với giá tiền. Vì thế, để có những thực đơn ngon-bổ-rẻ không phải là điều khó.