(VTC News) – Doanh số tiêu thụ nghèo nàn, bị chỉ trích gay gắt hay gây thất vọng mạnh là các phương diện chính để xác định sự thất bại của 10 model ôtô sau.