(GDVN) - Đi chơi biển là một hoạt động không thiếu được trong ngày hè, bạn đã sẵn sàng chọn váy dài dạo biển cho mình chưa?