(Dân trí) - Việc Microsoft bỏ ra 8,5 tỉ USD để mua Skype sẽ khiến cho dịch vụ này ngày càng phổ biến trên thế giới, đặc biệt trong kinh doanh. Và có thể trong tuyển dụng, phỏng vấn qua Skype sẽ thay thế hình thức phỏng vấn qua điện thoại.