Thời gian qua, qua email banbientap@vtv.vn, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư hỏi về các chương trình của Đài, những góp ý cho các chương trình và cả những lời cám ơn. Với những câu hỏi và góp ý, chúng tôi đã tổng hợp và trả lời phần nào, còn trong bài viết này chúng tôi xin trích đăng một vài lá thư của khán giả bày tỏ tình cảm dành cho các chương trình...