Một món ăn truyền thống, dễ làm; một loại trái cây dùng đúng cách chắc chắn sẽ góp phần giảm nhiệt, đẩy lùi một số bệnh tật phát sinh trong mùa hè.