Chúng là những loài cá sống ở dưới đáy sâu của đại dương, có những đặc điểm và khả năng kỳ lạ khiến chúng ta phải ngạc nhiên.