PN - “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và công tác chủ nhiệm lớp” là cuộc thi do Bộ GD-ĐT vừa phát động dành các đối tượng đang làm việc trong ngành giáo dục, các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, phụ huynh và HS-SV đang học tập trong nước và nước ngoài.