Theo kỷ lục Guinness, sân bay Heathrow ở London đón tiếp nhiều hành khách quốc tế hơn bất cứ sân bay nào khác trên thế giới, với 64,7 triệu lượt vào năm 2011.