Những khuôn mặt dễ thương

SGTT - 

Chúng tôi không dùng từ "nổi bật" hoặc "xuất sắc" mà dùng chữ dễ thương theo kiểu Nam bộ. Người được gọi là dễ thương thì nhất hơn cả nhất. 

Tin mới

Từ khóa liên quan